• Wyświetleń: 316
  • Dodano: 2020-12-12 / 15:00
  • Komentarzy: 0
  • Artykuł sponsorowany

  Ile dni urlopu przysługuje ze względu na śmierć członka rodziny?

  Ile dni urlopu przysługuje ze względu na śmierć członka rodziny?

  Organizacja drogi ostatniego pożegnania bliskiej osoby nie jest prostym zadaniem i z pewnością wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, dużego zaangażowania. Pomimo tego, ze w dzisiejszych czasach zakłady pogrzebowe są w stanie odciążyć Państwa z niemalże całej organizacji pochówku, czas na spokojne przeżywanie żałoby jest niezwykle ważny. Im bliższa relacja z drugą osobą, tym bardziej bolesna jest utrata i tym więcej przykrych obowiązków spoczywa na barkach Rodziny.

  Z uwagi na takie właśnie momenty i silne emocje z tym związane, wprowadzono urlop okolicznościowy, którego zasady określa Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

  Urlop okolicznościowy - najważniejsze informacje

  Urlop okolicznościowy przydzielony jest dla pracowników w wymiarze jednego lub dwóch dni i jest to zależne od tego kim była dla pracownika osoba zmarła. Przy urlopie okolicznościowym zachowane jest prawo do wynagrodzenia i jest ono rozliczane w ten sam sposób co wynagrodzenie przy przebywaniu na urlopie wypoczynkowym. Urlop ten przysługuje w wymiarze dwóch dni w przypadku śmierci i pogrzebu dziecka, męża, żony, matki, ojca, macochy bądź ojczyma. Z kolei urlop okolicznościowy w wymiarze jednego dnia należy się pracownikowi, który doświadczył śmierci babci, dziadka, brata, siostry, teścia, teściowej bądź innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu pracownika, przebywała z nim w jednym gospodarstwie domowym bądź była pod jego bezpośrednią opieką.

  Podczas przyznawania pracownikom urlopu okolicznościowego warto pamiętać, że przysługuje on jedynie tym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego czy jest ona zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Ważne jest też to, że urlop przyznawany jest w czasie trwania umowy, nie przed jej podpisaniem i nie po wygaśnięciu stosunku pracy. Urlop ten nie przysługuje z kolei pracownikom, którzy pełnią swoje obowiązki w oparciu o umowę zlecenie, umowę o dzieło bądź umowę stażową z urzędu pracy, bądź innych instytucji. W przypadku przebywania na urlopie wypoczynkowym także pracownikowi nie przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy jest zatrudniony. Jeśli pracownik przebywa na urlopie, nieważne jest tutaj jaki ma on charakter, jest to wliczone w czas, który może on poświęcić na organizację pochówku i wzięcie udziału w ceremonii pogrzebowej bliskiej osoby.

  By pracownik mógł skorzystać z urlopu okolicznościowego, czynnością, którą musi dokonać obligatoryjnie, jest złożenie pisemnego wniosku do pracodawcy. Od pracownika zależy, w którym momencie uzyska wniosek, czy na pierwszy dzień, bądź dwa dni po śmierci bliskiej osoby, na przykład w celu wypełnienia urzędowych formalności, czy na dzień, w którym odbędzie się uroczystość pogrzebowa. Podczas ustalania, kiedy wykorzystany zostanie dzień urlopu warto dowiedzieć się w zakładzie pogrzebowym, jakich formalności mogą dopełnić w imieniu najbliższych osoby zmarłej. Takie ustalenia z pewnością ułatwią ustalenie, które dni powinny być wolne od pracy. Sprawdzenie zaufanych zakładów pogrzebowych z Opola, sprawi, że zapoznacie się Państwo z ich ofertą, z pewnością większość wykonuje swoje usługi kompleksowo dzięki czemu Rodzina może w spokoju przeżywać żałobę.

  Inne rodzaje urlopów okolicznościowych
  Warto nadmienić, iż urlop okolicznościowy nie jest związany wyłącznie ze śmiercią i pogrzebem bliskiej osoby, lecz także z życiowymi wydarzeniami, które niosą ze sobą pozytywne emocje. Urlop w wymiarze dwóch dni przysługuje pracownikowi, który wstępuje w związek małżeński lub oczekuje prędkich narodzin dziecka. Jednodniowy wymiar urlopu okolicznościowego przysługuje w momencie, gdy dziecko pracownika bierze ślub. Te same zasady obejmują zarówno bolesne i pełne łez chwile, jak i te związane z naszą radością i rosnącym szczęściem. Niezależnie od charakteru sytuacji, pracownik musi przejść tą samą procedurę, a urlop jest rozliczany na tych samych zasadach i przyznawany jest na podstawie tej samej umowy. Z uwagi na fakt, że okoliczności przyznawania urlopu okolicznościowego wiążą się ze sprawami bardzo osobistymi, pracownik musi mimo wszystko okazać pracodawcy dokument potwierdzający zasadność przyznania tegoż urlopu. Takim dokumentem może być na przykład odpis aktu małżeństwa, aktu urodzenia bądź aktu zgonu. Wymienione dokumenty pracownik powinien przekazać pracodawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu ustaloną z pracodawcą drogą, telefoniczną, mailową bądź osobiście.

  Zwolnienie pracownika z wykonywanej pracy może nastąpić nie tylko z powodu wyżej opisanych sytuacji, lecz także wielu innych, które uzasadniają przyznanie dni wolnych. Zwolnienie pracownika następuje w przypadku, chociażby wezwania go w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym, które prowadzone jest przez Najwyższą Izbę Kontroli, a także gdy pracownik wezwany jest do udziału w postępowanie w charakterze nie świadka, a specjalisty. Pracodawca zobowiązany jest również zwolnić od pracy pracownika na wezwanie organu administracji rządowej, samorządowej, policji, sądu, prokuratury, na czas niezbędny przy prowadzeniu postępowania w sprawach o wykroczenia. Pracownik będący członkiem ochotniczej straży pożarnej czy ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, również może zostać zwolniony z pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia szkoleń pożarniczych lub uczestnictwa w akcji ratowniczej. Pracownik będący członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych może otrzymać zwolnienie z pracy na czas trwającego postępowania. Z kolei pracownik działający w ochotniczej drużynie ratowniczej, działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR" - otrzymuje urlop na czas trwania akcji, a także wypoczynek po jej zakończeniu.

  Artykuł sponsorowany

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".