• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 2682
  • Dodano: 2020-06-08 / 17:58
  • Komentarzy: 0

  Będą bezzwrotne granty na ratowanie firm

  Będą bezzwrotne granty na ratowanie firm

  (OCRG)

  Od 23,5 tys. zł do ponad 164 tys. zł mogą dostać przedsiębiorcy z woj. opolskiego, których przychody ze sprzedaży spadły w czasie pandemii o co najmniej 30 proc. Na takie bezzwrotne wsparcie dla firm, które mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej, zarząd województwa przeznaczył ponad 24,5 mln zł.

  O bezzwrotne wsparcie na utrzymanie płynności finansowej mogą się starać samozatrudnieni, mikro i małe firmy z Opolszczyzny, istniejące co najmniej od 31 grudnia 2019 r., które w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Nabór wniosków dla zainteresowanych takimi grantami rozpocznie się 25 czerwca br. punktualnie o godz. 9:00. Będzie się odbywał tylko elektronicznie, przez platformę ePUAP.

  - O tym, kto takie dofinansowanie dostanie, będzie decydować kolejność zgłoszeń i to, kto uważnie przygotuje wniosek - wyjaśnia marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła. - Granty będą przyznawane tylko tym firmom, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 oraz na jej skutek utraciły płynność finansową.

  Wsparcia udzielać będzie podległe samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Warunkiem niezbędnym, by dostać bezzwrotny grant na utrzymanie płynności firmy będzie to, by wysłać wniosek o dofinansowanie przez platformę ePUAP - koniecznie ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Jakimi?

  - Chodzi między innymi o sprawozdania finansowe firmy i firm powiązanych za 2018 i 2019 rok lub PIT-y za 2018 i 2019 r.; druki ZUS RCA/DRA za 2018 i 2019 rok oraz zestawienia należności i zobowiązań firmy na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku - tłumaczy dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono.

  Wymaganymi załącznikami będą też wyciąg z rachunku bankowego firmy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku; wyciąg z ksiąg rachunkowych firmy (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów albo wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne i faktury. Trzeba również będzie złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje COVID-19, który znajdzie się wśród załączników do pobrania na stronach OCRG.

  - Wszystkie te wymienione załączniki muszą zostać dołączone do wniosku i przesłane wraz z nim przez ePUAP już w momencie składania tego wniosku. Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony - przestrzega Roland Wrzeciono. - Tylko zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania, mogą być dostarczone do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy.

  Na co przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć grant? - Na wszystko, co pozwoli utrzymać płynność przedsiębiorstwa - wyjaśnia członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. I wylicza: - Na przykład na koszty firmy związane z zatrudnieniem pracowników, czyli na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe. Na czynsz za wynajem lokali, opłaty za media. Na zakup towarów czy materiałów niezbędnych do produkcji oraz na zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności, takich jak choćby usługi księgowe.

  Firmy będą też mogły kupić za pieniądze z grantu paliwo albo spłacić zobowiązania (np. raty leasingowe czy kredyty) oraz zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty).

  - Mamy nadzieję, że obok dofinansowanej z unijnych pieniędzy bezpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać za pośrednictwem OCRG, a także obok unijnych pożyczek płynnościowych do 500 tysięcy złotych, przyznawanych za pośrednictwem Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Śląska, będzie to kolejne konkretne i pomocne wsparcie samorządu województwa dla firm w bardzo trudnym czasie pandemii - podsumowuje marszałek Andrzej Buła.

  Bezzwrotne granty można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm, dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP. - Ale tylko pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków. Na przykład jeżeli wynagrodzenie pracownika w maju zostanie dofinansowane z pieniędzy krajowych bądź europejskich, to wsparcie pochodzące z naszego grantu nie może być przeznaczone na wynagrodzenie tego samego pracownika w tym samym miesiącu ? zaznacza Roland Wrzeciono.

  Więcej informacji o grantach na kapitał obrotowy znajduje się na stronie www.ocrg.opolskie.pl > zakładka -"Wsparcie dla firm w czasach Covid-19" > i dalej "Granty na kapitał obrotowy" (od godz. 10.00, 8 czerwca 2020 r.).


  LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O GRANT (dla MMP i firm powiązanych)
  1. Sprawozdania finansowe za 2018 i 2019 rok lub PIT 2018 i 2019 r.
  2. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ? dokument ZUS RCA/DRA - za 2018 i 2019 rok
  3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wpisane w załącznik nr 1 do Wniosku).
  4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
  5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury ? potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 proc.
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

  POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ ZOSTAĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W MOMENCIE JEGO SKŁADANIA! Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony.

  7. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania (mogą zostać dostarczone do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy).

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".