Kancelaria Prawna Noxa

  Adres:
  Pl. Mikołaja Kopernika 9/7
  45-040 Opole
  Telefon:
  692805580
  Fax:
  WWW:
  E-mail:
  marcin.kurzyk@noxa.info.pl

  Pomoc prawna w zakresie odszkodowań. Wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody majątkowe. Usługi w zakresie stałej obsługi prawnej firm.

  Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w sytuacji, kiedy inna osoba niż poszkodowany spowodowała wypadek.
  Odszkodowanie jest dochodzone z polisy OC sprawcy wypadku.Nawet jeżeli sprawca wypadku nie miał polisy OC, jest możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  W sytuacji gdy poszkodowany jest małoletni, odszkodowanie może zostać wypłacone rodzicom lub prawnym opiekunom małoletniego.

  Pomagamy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
  Oferta skierowana do osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jeżeli wypadek powstał z winy pracodawcy, nawet wynikającej z niezapewnienia przez niego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  Odszkodowanie dochodzone jest od zakładu pracy.Odszkodowanie lub zadośćuczynienie może być dochodzone wówczas, jeśli jego szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy.

  Pomagamy osobom, których dotyczy szkoda majątkowa polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub innego dobra majątkowego.

  Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych.

  W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:
  - udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
  - sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
  - opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
  - sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
  - udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
  - reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
  - reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  - prowadzenie spraw pracowniczych,
  - windykacja wierzytelności.

  Ponadto, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:
  - zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
  -zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS,
  -rozwiązywaniu i likwidacji spółek,
  -przekształceniach i podziałach spółek,
  -analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych.

  Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

  Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii.

  Ostatnia aktualizacja firmy: 2013-01-14