• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1853
  • Dodano: 2020-04-15 / 14:47
  • Komentarzy: 0

  ZUS wypłaca świadczenia postojowe. Pierwsze przelewy w drodze

  ZUS wypłaca świadczenia postojowe. Pierwsze przelewy w drodze

  (Fot. Archiwum)

  Prawie 1600 samozatrudnionych z województwa opolskiego dostanie dzisiaj świadczenie postojowe. Opolski ZUS przeleje na konta wnioskodawców ponad 3,1 mln zł.

  Przelewy w drodze

  Do 14 kwietnia do opolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 10,6 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 8,3 tys. dotyczyło zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W całym kraju takich próśb ZUS przyjął ponad 450 tys.

  Z puli wszystkich formularzy jakie dotarły do opolskich jednostek ZUS, przeszło 2 tys. to wnioski o wypłatę świadczenia postojowego. Świadczenie wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku, czyli 2080 zł. Jest to kwota "na rękę". W skali kraju tylko dzisiaj ZUS wyda na ten cel 172 mln zł.

  - Od dzisiaj przelewamy pieniądze opolskim wnioskodawcom. Świadczenie postojowe wysyłamy do osób prowadzących własną działalność, których wnioski o świadczenie postojowe nie budziły wątpliwości. W pierwszej turze pieniądze trafią do prawie 1600 samozatrudnionych z Opolszczyzny, zaś w całym kraju to świadczenie trafi na konta ponad 86 tysięcy osób - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

  Przypominamy kto ma prawo do świadczenia postojowego:

  •    przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,

  •    przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. i jej zawieszenia po 31 stycznia 2020 r.,

  •    osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,

  •    osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.
  Prawo do świadczenia przysługuje, gdy:

  •    przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach
  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

  •    uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o
  pracę), ZUS będzie wypłacał świadczenie postojowe tylko w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy podany we wniosku. Co istotne, świadczenie to jest wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych.

  Jak wspomnieliśmy wyżej kwota świadczenia postojowego to co do zasady 2080 zł. Jednak mogą być wyjątki. Jakie?

  •    świadczenie przysługuje w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł) dla przedsiębiorców, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT (ze względu na brak ewidencji przychodów);

  •    świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzenia ujętego w umowie cywilnoprawnej lub w umowach cywilnoprawnych, gdy wynagrodzenie z tych umów
  w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł).

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".