• 0
0
 
  • Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1907
  • Dodano: 2019-11-20 / 08:10
  • Komentarzy: 0

Wybrano zwycięskie projekty Inicjatywy Lokalnej Opola na rok 2020

 
 
Wybrano zwycięskie projekty Inicjatywy Lokalnej Opola na rok 2020
 <i>(Fot. Dżacheć)</i>

(Fot. Dżacheć)

W ramach Inicjatywy Lokalnej Opola na rok 2020 mieszkańcy złożyli 25 wniosków. Wybranych do realizacji przyszłym roku zostało 10 projektów, które łącznie otrzymają wsparcie około 100 tysięcy złotych.


Wnioski mieszkańcy mogli składać od początku roku do 15 września, a mogły one dotyczyć np. budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek miasta Opola, a także budynków oraz obiektów małej architektury, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni, porządku i bezpieczeństwa publicznego i rewitalizacji.

Wszystkie zadania zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie. Po dokonaniu oceny i przyznaniu punktacji według przyjętych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent Miasta Opola zdecydował o przyznaniu wsparcia i realizacji w 2020 roku 10 projektom.

Dofinansowanie w kwocie do 10 tysięcy złotych dostaną projekty m.in.:

- Zielone Szczepanowice,
-Bezpieczny Senior na drodze,
-Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym,
-Wiek to tylko cyfra,
-Rewitalizacja podwórza przy ul. Plebiscytowej 103,105,107, 1go Maja 42,44,46, Kraszewskiego 1,3,5,7,
-"Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatach, krzewach i drzewie",
- Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego,
- Strefa aktywności,
- Wyposażenie kuchni Klubu Seniora "Chaberek",
- Zestaw Zabawowy na placu SP nr 20 w Opolu.

Realizacja wskazanych zadań odbędzie się w 2020 roku, po podpisaniu z wnioskodawcami umów na realizację.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy, czy też świadczenia pieniężne.

Wsparcie finansowe Miasta nie będzie przekazywane mieszkańcom w formie dotacji. Miasto wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług, czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich, na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej, natomiast nie mogą czerpać z niej zysku.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem zamówień publicznych.
reklama

Wydarzenia pod patronatem portalu

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".