• PANEL ADMINISTRACYJNY v3
  • Niezalogowany

  Regulamin działu ogłoszeń

  Korzystanie z działu ogłoszeń wymaga akceptacji regulaminu u dołu tej strony.

  1. Definicje

  1.1. Portal - portal internetowy 24opole.pl, prowadzony przez 24opole sp z o.o.; ul. Armii Krajowej 7; 45-071 Opole; NIP: 754-307-51-35; KRS: 0000474061; REGON: 160547110
  1.2. Ogłoszenie - wszelka treść, w tym zdjęcia oraz tekst, wpisana przez Nadawcę w formularzu dodawania/edycji ogłoszenia a następnie zapisana w systemie ogłoszeniowym Portalu
  1.3. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub firma będąca bezpośrednim lub pośrednim nadawcą ogłoszenia
  1.4. Odbiorca - czytelnik, który podejmuje decyzję o skorzystaniu z ogłoszenia i podejmuje kroki prowadzące do realizacji przedmiotu ogłoszenia
  1.5. Czytelnik - użytkownik działu ogłoszeń zapoznający się treścią ogłoszeń
  1.6. Użytkownik - każda osoba lub podmiot wykonująca czynności z użyciem Portalu, a nie będąca pracownikiem Portalu
  1.7. Konto - zarejestrowana w Portalu nazwa użytkownika oraz hasło uprawniające do czynności o ograniczonym dostępie w obrębie Portalu
  1.8. Pakiet Premium - płatny zestaw dodatkowych atrybutów umożliwiających promowanie ogłoszenia i/lub rozszerzony dostęp do funkcji Portalu
  1.9. Panel Premium - panel do zarządzania Ogłoszeniami dostępny dla Nadawców korzystających z Pakietów Premium. Nazwa Konto Premium jest tożsama z nazwą Panel Premium.
  1.10. Emisja - prezentowanie publiczne na Portalu pełnego Ogłoszenia lub jego części prowadzącej za pomocą odnośnika (linku) do pełnej formy Ogłoszenia

  2. Zasady akceptowania ogłoszeń

  2.1. Ogłoszenia są zapisywane w systemie Portalu po uprzednim przejściu automatycznego testu zgodności ogłoszenia z wymaganiami Portalu.
  2.2. Zapisanie Ogłoszenia w systemie nie jest tożsame ze spełnieniem warunków regulaminu.
  2.3. Nadawca ma obowiązek dopełnić wszelkich wymagań technicznych oraz prawnych w celu zapisania Ogłoszenia.
  2.4. Ogłoszenie musi zawierać prawidłowo wypełnione pola wymagane formularzem
  2.5. Ogłoszenie może zawierać wypełnione pola opcjonalne, jednak pola te muszą być wypełnione prawidłowo
  2.6. Zdjęcia muszą być związane z treścią lub nadawcą ogłoszenia (zdjęcie przedmiotu, osoby, która poszukuje pracy, logo nadawcy itp).
  2.7. Ogłoszenie zapisane w systemie podlega ocenie zgodności z regulaminem w dowolnym momencie podczas emisji i może zostać usunięte z opóźnieniem

  3. Podstawy odrzucania oraz usuwania Ogłoszeń

  3.1. Zawierające ofertę bądź propozycję na czynności zabronione prawem.
  3.2. Wielokrotnie powtórzone Ogłoszenie różniące się w niewielkim stopniu treścią.
  3.3. Ogłoszenia bezpłatne zawierające adresy stron www są traktowane jako reklama i będą usuwane. Dodawanie linków i adresów www jest dostępne w wybranych opcjach ogłoszeń płatnych.
  3.4. Ogłoszenia będące w niewłaściwej kategorii mogą zostać przeniesione lub usunięte.
  3.5. Zdjęcia rażąco nie powiązane z treścią ogłoszenia mogą zostać usunięte pojedynczo lub wraz z ogłoszeniem.
  3.6. Naruszanie obowiązującego prawa
  3.7. Naruszanie dóbr osób trzecich
  3.8. Ogłoszenia zawierające wulgarne słowa lecz nie usunięte przez automat.
  3.9. Treści zawierające agresję, nienawiść, prymitywny i obraźliwy ładunek emocjonalny, treści obsceniczne, obrzydliwe, chuligańskie, wulgarne, zawierające groźby, oszczercze itd.
  3.10. Sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz z zasadami Netykiety
  3.11. Spełniające definicję Trollingu
  3.12. Wprowadzające celowo chaos
  3.13. Szkodliwe i niepożądane w opinii Portalu, a nie ujęte w Regulaminie. Portal zstrzega sobie prawo odmówienia publikacji dowolnego ogłoszenia bez podawania przyczyny.
  3.14. Ogłoszenia, których Nadawca poprosi Portal o ich usunięcie w jego zastępstwie, o ile prośba będzie zawierała link do ogłoszenia oraz będzie pochodzić ze źródła wymienionego w Ogłoszeniu jako kontakt z Nadawcą

  4. Zasady korzystania z działu ogłoszeń oraz z zamieszczonych ogłoszeń

  4.1. Portal prezentuje ogłoszenia w takiej formie w jakiej zostały stworzone przez nadawcę, o ile nie naruszają regulaminu
  4.2. Użytkownik akceptuje fakt, że Portal nie jest Nadawcą ogłoszeń, Odbiorcą oraz stroną między Nadawcą ogłoszenia a jego Odbiorcą
  4.3. Odbiorca ogłoszenia akceptuje fakt, że Portal nie gwarantuje zawarcia umowy z Nadawcą, nie pośredniczy w jej zawarciu, nie nadzoruje jej przebiegu oraz jakości jej realizacji.
  4.4. Portal nie gwarantuje Nadawcy Ogłoszenia uzyskania zamierzonego celu ogłoszenia, ani żadnych konkretnych bądź domyślnych korzyści
  4.5. Nadawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu drogą eletroniczną informacji o nowościach, produktach i promocjach na adres umieszczony w ogłoszeniu lub koncie użytkownika.

  5. Tryb reklamacyjny

  5.1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (obejmuje również e-mail na adres ogloszenia@24opole.pl lub admin@24opole.pl)
  5.2. Reklamacja musi zawierać dane pozwalające na precyzyjne zlokalizowanie przedmiotu reklamacji
  5.3. Do danych wymaganych należą: link do ogłoszenia, dokładna data i godzina czynności objętej reklamacją, nazwa użytkownika Konta.
  5.4. Portal nie prosi Użytkowników o podawanie hasła do Konta.
  5.5. Portal dołoży starań, aby reklamacja była rozpatrzona bezzwłocznie, jednak rezerwuje 15 dni roboczych na jej rozpatrzenie.
  5.6. Odpowiedzialność Portalu z tytułu uznanej reklamacji jest ograniczona do kwoty zgodnej z wykupioną w Portalu usługą objętą tą reklamacją.
  5.7. Uznana reklamacja, stosownie do sytuacji, może obejmować bezzwłoczną naprawę przedmiotu reklamacji, przekazanie na rzecz Użytkownika nowego Pakietu Premium lub zwrot kwoty równej cenie zakupu
  5.8. Portal dokłada wszelkich starań w celu utrzymania nieprzerwanej emisji, jednak zastrzega sobie prawo do przerw technicznych, serwisowych oraz diagnostycznych, trwających nie dłużej niż 12 godzin, które nie będą podstawą do reklamacji.
  5.9. Pakiet Premium, którym doładowano ogłoszenie usunięte nastepnie z powodu złamania regulaminu nie podlega zwrotowi.

  6. Odpowiedzialność

  6.1. Pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia ponosi Nadawca.
  6.2. W celu realizacji przepisów prawa Portal gromadzi informacje o źródle nadania ogłoszenia i jest zobowiązany do przedstawienia tych danych uprawnionym służbom.
  6.3. Nadawca przejmuje pełną odpowiedzialność za nadanie ogłoszenia łamiącego prawo, w tym ogłoszenia, którego przedmiotem jest czynność ograniczona przepisami prawa
  6.4. Jeżeli przedmiotem ogłoszenia jest czynność wymagająca posiadania aktualnych licencji, pozwoleń, uprawnień, kwalifikacji, koncesji itp, Nadawca oświadcza, że je posiada i jest uprawniony do publikowania związanych z nimi ogłoszeń.
  6.5. Nadawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone portalowi wadliwym prawnie ogłoszeniem.

  7. Zakup pakietów Premium, opłacanie i doładowywanie

  7.1. Użytkownik może dokonać zakupu pakietów pozwalających zwiększyć promocję ogłoszenia zgodnego z regulaminem.
  7.2. Zakup opłacony poprzez SMS obejmuje jeden pakiet
  7.3. Zakup opłacony poprzez płatność on-line obejmuje dowolną ilość pakietów
  7.4. Płatność za pakiety Premium następuje poprzez sms lub przelew za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
  7.5. Nadawca wymagający faktury VAT zobowiązuje się prawidłowo wypełnić pola zamówienia służące do wystawienia faktury oraz zaznaczyć pola 'Zamawiam jako firma' i 'Chcę otrzymać fakturę VAT'.
  7.6. Faktura po zaakceptowaniu i wystawieniu będzie nadana mailem jako plik PDF. Nadawca zaznaczający zamówienie faktury jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej
  7.7. Zakupione Pakiety Premium są przechowywane w systemie Portalu i w stanie niewykorzystanym zachowują ważność przez 365 dni od daty zakupu
  7.8. Pakiet Premium w okresie ważności może w dowolnym momencie zostać wykorzystany do doładowania ogłoszenia, o ile cechy Pakietu nie obejmują atrybutów o limitowanej dostępności.
  7.9. Pakiety obejmujące atrybuty o limitowanej dostępności mogą być użyte w pierwszym dogodnym momencie gdy limit nie jest wyczerpany.
  7.10. Pakiet, którym doładowano ogłoszenie pozostaje z nim związany i nie ma możliwości powtórnego wykorzystania.
  7.11. Pakiet uznaje się za skutecznie wykorzystany od momentu rozpoczęcia emisji.

  8. Zasady użytkowania Panelu Premium

  8.1. Użytkownik zakładający Konto w Portalu uzyskuje możliwość edycji swoich Ogłoszeń.
  8.2. Konto nie jest tożsame z Panelem Premium, do którego użytkownik uzyskuje dostęp korzystając z Pakietów Premium
  8.3. Korzystanie z Panelu Premium jest możliwe jedynie po akceptacji Regulaminu oraz po każdorazowej akceptacji ewentualnych zmian w Regulaminie
  8.4. Panel Premium jest usługą będącą częścią Pakietów Premium i jest dostępny w określonym terminie
  8.5. Pełen dostęp do Panelu Premium uzyskuje się po wykupieniu dowolnego Pakietu Premium, na czas zgodny z zapisanym w Pakiecie, liczony od dnia zakupu
  8.6. Po każdym zakupie okres dostępności Panelu Premium jest aktualizowany do najpóźniejszego terminu wynikającego z dotychczasowych zakupów, nie jest jednak sumowany z dni zawartych w poszczególnych Pakietach.
  8.7. Po wygaśnięciu terminu dostępnosci Panelu Premium, Panel przechodzi w ograniczony tryb bezpłatny
  8.8. Użytkownik ma prawo dowolną ilość razy dokonywać zakupu Pakietów oraz wznawiać działanie Panelu Premium.

  9. Zasady emisji

  9.1. Ogłoszenie zgodne z regulaminem będzie widoczne przez 14 dni. Pakiet Premium może zmienić czas ważności ogłoszenia na własciwą dla danego pakietu liczbę dni. Po upływie tego terminu aktywne ogłoszenia są wyłączane przez system Portalu.
  9.2. W kategorii 'Ogłoszenia Najnowsze' poszczególne ogłoszenia są sortowane wyłącznie w kolejności dodawania, gdzie najnowsze ogłoszenia rozpoczynają kategorię.
  9.3. W kategorii 'Ogłoszenia Premium' znajdują się wyłącznie ogłoszenia premiowane, sortowane według wartości Pakietu oraz kolejności dodania
  9.4. Pozostałe kategorie zawierają ogłoszenia sortowane według wartości Pakietu Premium, posiadania zdjęcia oraz czasu dodania, zgodnie z wartością promowania.
  9.5. Nadawca ma prawo wyłączyć swoje ogłoszenie w dowolnym momencie podczas emisji.
  9.6. Nadawca ma prawo wycofac swoje ogłoszenie do Szkiców Ogłoszeń, jednak upływ czasu emisji nie jest wstrzymywany bądź modyfikowany. Dotyczy to również Ogłoszeń Premiowanych.
  9.7. Włączenie do pierwszej emisji Ogłoszenia ze Szkiców anuluje czas jaki minął od utworzenia Ogłoszenia do jego pierwszej emisji. Dotyczy to również Ogłoszeń Premiowanych.

  10. Zmiany w regulaminie

  10.1. Portal zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez wcześniejszej zapowiedzi.
  10.2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od momentu publikacji.
  10.3. Zmiana w Regulaminie każdorazowo wymaga akceptowania przez Nadawcę / użytkownika Panelu.
  Akceptacja warunków regulaminu
   
  Akceptuję regulamin działu ogłoszeń
  Nie akceptuję regulaminu działu ogłoszeń