• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1354
  • Dodano: 2023-07-19 / 17:39
  • Komentarzy: 0

  Mniej zasiłków pogrzebowych w regionie = mniej zgonów

  (Fot. Dżacheć)

  Do 2021 r. na Opolszczyźnie rosła liczba zasiłków pogrzebowych wypłacanych przez ZUS. Od ubiegłego roku tendencja jest odwrotna. W pierwszym półroczu br. opolski oddział ZUS wypłacił mniej świadczeń związanych z pochówkiem niż w tym samym czasie 2022 r.

  Mniej pogrzebów

  Dane, którymi dysponuje opolski ZUS wyraźnie wskazują, że do 2021 r. rosła liczba zgonów, a co za tym idzie wniosków o wypłatę zasiłku pogrzebowego w regionie. W 2021 r. ZUS na Opolszczyźnie wypłacił 11,7 tys. wartości 43,8 milionów złotych. Było to więcej niż w 2020 r., kiedy oddział w Opolu zrealizował 11,1 tys. zasiłków pogrzebowych na kwotę około 40,8 milionów złotych. Jeszcze mniej przelewów związanych z kosztami pogrzebu opolski ZUS przekazał w 2019 r., bo niecałe 9,5 tys., a ich wartość nie wówczas przekroczyła 38 milionów złotych.

  Rok 2021 był w ostatnich latach rekordowy pod względem ilości zasiłków pogrzebowych oraz kwoty jaką opolski ZUS przeznaczył na to świadczenie. Od ubiegłego roku maleje liczba wniosków o zasiłek pogrzebowy. Widać to było po danych za 2022 r., kiedy to ZUS w Opolu zrealizował 10,3 tys. przelewów z tytułu tego świadczenia.

  - Prawdopodobnie w tym roku wpłynie do naszej instytucji jeszcze mniej wniosków o wypłatę zasiłków pogrzebowych niż w kilku minionych latach. W pierwszym półroczu tego roku opolski ZUS wypłacił 5124 zasiłki o wartości ponad 20,5 milionów złotych, a w analogicznym czasie 2022 roku tych świadczeń zrealizowaliśmy 5968 na kwotę niemal 24 milionów złotych - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

  4 tysiące złotych

  Zasiłek pogrzebowy nie jest świadczeniem, które jest wypłacane przez ZUS automatycznie i z urzędu.
  Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o symbolu Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy, który jest dostępny w każdej placówce ZUS lub na stronie internetowej ZUS. Wniosek jest również dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Znajdują się w nim informacje o tym gdzie i w jaki sposób skutecznie go złożyć.

  Najwyższa kwota jaką ZUS może wypłacić tytułem zwrotu kosztów pogrzebu to 4 tys. zł.

  Zasiłek pogrzebowy nie zawsze będzie wypłacony w tej samej wysokości. Kwota zależy od tego kto poniósł koszty pochówku. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych wydatków, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł. Gdy koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub na przykład gmina, wtedy zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak maksymalnie do 4 tys. zł. Te same zasady stosuje się gdy koszty pogrzebu pokryła inna osoba niż członek rodziny. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

  Kto może otrzymać zwrot

  Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą składać członkowie rodziny czyli współmałżonek, nawet jeśli pozostaje w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. Ponadto zwrot kosztów pochówku będzie się też należał jednostce samorządu terytorialnego czyli gminie lub powiatowi oraz pracodawcy bądź domowi pomocy społecznej, a nawet obcej zmarłemu osobie, jeśli wykaże koszty związane z pogrzebem

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, niezbędne jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:
  - była ubezpieczona w ZUS lub miała między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową,
  - zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia,
  - pobierała świadczenie przedemerytalne bądź zasiłek przedemerytalny,
  - zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania.

  Co jest kosztem

  Zakres elementów, które podlegają refundacji w ramach zasiłku pogrzebowego nie jest precyzyjnie określony. Zakłada się, że pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok. Stąd przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki.

  Wniosek o zwrot wydatków można złożyć do 12. miesięcy od dnia śmierci osoby. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku wygasa. Jeśli strona, która wnioskuje o zasiłek spełniła wszystkie formalności, to ZUS powinien przekazać wnioskodawcy pieniądze do 30 dni, od dnia wpływu wniosku do placówki ZUS. Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe, to prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu. Dokumentem, który potwierdza te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji, prokuratury bądź innej instytucji. W takiej sytuacji, ZUS wypłaci zasiłek niezwłocznie, natomiast nie później niż do 30. dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".