• Autor: kam_ila
  • Wyświetleń: 3183
  • Dodano: 2023-05-04 / 20:09
  • Komentarzy: 0

  Pod Namysłowem otwarto "Żabę". To nowy rezerwat przyrody

  Miejsce zajmuje prawie 24 hektary powierzchni i znajduje się w pobliżu miejscowości Żaba w powiecie namysłowskim. Rosną tam ponad 200-letnie dęby, buki, lipy czy jesiony.


  W ubiegłym tygodniu w Nadleśnictwie Namysłów odbyło się oficjalne otwarcie nowego rezerwatu przyrody. Dyrektor Damian Sieber wraz z Alicją Majewską dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu uroczyście przecięli symboliczną zieloną wstęgę. Celem ochrony rezerwatu przyrody jest zachowanie ze względów naukowych oraz dydaktycznych ekosystemów lasów liściastych, o charakterze lasów naturalnych.

  Rezerwat przyrody "Żaba" ma prawie 24 hektary powierzchni i zlokalizowany jest blisko miejscowości Żaba i Minkowskie w powiecie namysłowskim. Celem ochrony jest zachowanie cennych ekosystemów lasów liściastych. W rezerwacie rosną ponad 200-letnie dęby, buki, lipy czy jesiony.

  Rezerwat Żaba w gminie Namysłów obejmuje mozaikę dobrze zachowanych lasów, w tym: łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum, łęgów dębowo-wiązowych Ficario-Ulmetum oraz grądów Galio-Carpinetum. Wielopiętrowy, blisko 200-letni drzewostan budowany jest głownie przez dęby, buka, lipę drobnolistną, a w wilgotniejszych miejscach znaczny udział w nim ma jesion wyniosły.

  Znajdujący się w proponowanym rezerwacie pomnikowy buk ma wiek szacowany na 483 lata (wg analizy E i M. Gołąbków), co czyniłoby go najstarszym drzewem tego gatunku w Polsce (Gołąbek i Gołąbek 2004). Na uwagę zasługuje występowanie gatunków chronionych: wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine oraz rzadkiego gatunku grzyba - soplówki bukowej Hericium coralloides. Obszar był proponowany do ochrony rezerwatowej już od ok. 30 lat. Pierwotnie do ochrony rezerwatowej proponowana była większa powierzchnia, jednak w wyniku gospodarki leśnej jej część utraciła wartość przyrodniczą.

  Zdjęcie (1/4)

  (Fot. Nadleśnictwo Katowice)

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".