• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1074
  • Dodano: 2022-09-06 / 13:29
  • Komentarzy: 0

  Uwaga - zmieniły się granice dorabiania do świadczeń z ZUS

  (Fot. iStock)

  Od września zmieniły się limity dorabiania dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów. Między wrześniem a listopadem będzie można dorobić nieco mniej niż w poprzednich miesiącach. To efekt spadku przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

  Od września trochę mniej

  Progi w bezpiecznym dorabianiu do świadczeń wypłacanych przez ZUS zmieniają się cztery razy w roku, w marcu, czerwcu, wrześniu i w grudniu. Najnowsze obowiązują do końca listopada, a powinni je znać dorabiający renciści oraz emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Na Opolszczyźnie dotyczy to niemal 12 tys. świadczeniobiorców, zaś w całym kraju ponad pół miliona osób.

  - Od początku września limity dorabiania będą niższe niż w miesiącach letnich. Zarobki do 4306,40 złotych brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie świadczenia wypłacanego przez ZUS. Jeśli jednak średni miesięczny zarobek przekroczy 8003,20 złotych brutto, to będzie to podstawa do zawieszenia wcześniejszej emerytury bądź renty. Przychody mieszczące się między tymi kwotami spowodują zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia dolnego progu, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

  Kwota maksymalnego zmniejszenia różni się w zależności od rodzaju świadczenia. Obecnie to:
  - 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  - 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  - 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

  W porównaniu do poprzedniego okresu "limitowego" dla dorabiających seniorów, bezpieczna granica uzyskiwania dodatkowych przychodów jest niższa o ponad 55 złotych. Maksymalny limit osiągania przychodów bez ryzyka zawieszenia wypłaty świadczenia przez ZUS zmniejszył się natomiast o 102,60 zł.

  Kogo limity nie dotyczą

  Wpływ na zmianę progów dodatkowych przychodów dla świadczeniobiorców ma wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę, która zmienia się co kwartał, a jest ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł i było o prawie 79 zł niższe od ogłoszonego za I kwartał 2022 r.

  Na limity dorabiania nie muszą zważać emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny czyli kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65. lat. Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższy wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

  Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli pobierana renta rodzinna, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - również może zarobkować bez ograniczeń.

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".