• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1089
  • Dodano: 2022-02-21 / 08:18
  • Komentarzy: 0

  Zmiana organizacji ruchu na DK41 w Wierzbięcicach

  (Fot. GDDKiA Opole)

  Trwają prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 41 w Wierzbięcicach na odcinku o długości 3,5 km. Aktualne zaawansowanie dla tego zadania jest na poziomie około 60 proc.


  Od środy 23 lutego br. wykonawca planuje wprowadzenie nowej organizacji ruchu na tym odcinku. Zmiany będą polegały na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego dla kierowców jadących DK41 od Nysy do Prudnika, natomiast dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku ruch będzie się odbywał dwoma objazdami:

  - dla pojazdów do 3,8 m wysokości: Prudnik - DK40 - Głuchołazy - DW411 - Nysa
  - dla pozostałych pojazdów: Prudnik - DW414 - DW407 - Korfantów - DK41 - Nysa

  Ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany dla transportu publicznego w zakresie autobusów linii MZK Nysa. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do zakończenia inwestycji w III kwartale 2022 r. Działania te są realizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami - na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, uzgodnionego przez Wykonawcę z instytucjami zarządzającymi ruchem na poszczególnych odcinkach dróg: Marszałkiem Województwa Opolskiego, Starostą Powiatowym w Nysie oraz Starostą Powiatowym w Prudniku. Projekt jest zaakceptowany przez Komendę Wojewódzką Policji. Uzgodniono również indywidualnie sposób przejazdu w obydwu kierunkach autobusów linii MZK Nysa.

  Prosi się kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchu.

  W ramach robót drogowych, na kilku odcinkach ułożono już poszczególne warstwy konstrukcyjne jezdni. Wybudowano także ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku od cmentarza do skrzyżowania w centrum miejscowości, a na odcinku od końca obwodnicy Nysy do cmentarza niemal na całej długości widoczna jest już dodatkowa jezdnia do obsługi przyległego terenu. Na znacznym odcinku ułożono już nowe chodniki. Trwa przebudowa korpusu drogowego w centrum Wierzbięcic.

  Inwestycja zakłada podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku oraz dostosowanie nośności do 11,5 t/oś.

  Po rozbudowie będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu klasy GP. Rozbudowa na całym odcinku odbywać się będzie w istniejącym śladzie drogi, skorygowane zostaną łuki poziome i pionowe pomiędzy Niwnicą a Wierzbięcicami. Zadanie przewiduje także przebudowę dwóch skrzyżowań - z drogą powiatową nr 1672O oraz z drogą gminną, budowę zjazdów do przyległych nieruchomości oraz dróg wewnętrznych.

  Zadanie jest realizowane przez PHU Transkom z umową na kwotę nieco ponad 16 mln zł, a finał prac zaplanowano na III kwartał 2022 roku.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".