• Autor: News4media
  • Wyświetleń: 2900
  • Dodano: 2022-02-20 / 20:14
  • Komentarzy: 0

  Sprawdź, co możesz odliczyć sobie od podatku

  (Fot. iStock)

  Od 15 lutego możemy rozliczać się z fiskusem z podatku za ubiegły rok. Żeby obniżyć płatności, warto skorzystać z przysługujących nam ulg i rozliczeń. Sprawdziliśmy, które z nich obowiązują w deklaracjach za 2021 rok.

  Korzystanie z ulg podatkowych nie jest obowiązkowe, ale odzyskanie przysługujących nam pieniędzy to prawo zagwarantowane w ustawie. Warto się zorientować, które z odliczeń możemy zastosować we własnym rozliczeniu, bo niewykorzystane środki przepadną, zasilając budżet państwa.
  Przygotowaliśmy listę aktualnych ulg i ich krótkie opisy. Możecie skorzystać z nich, zarówno wypełniając PIT w formie elektronicznej, jak i papierowej. Warto przy tym pamiętać, że sposób złożenia deklaracji wpłynie również na czas wypłaty środków:

  - w przypadku rozliczeń elektronicznych fiskus zwróci nadpłatę w ciągu 45 dni,
  - deklaracje papierowe rozpatrzone będą w ciągu 3 miesięcy.

  Ulgi i rozliczenia za rok podatkowy 2021

  1. Ulga na dzieci - przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat lub 26 lat, jeśli kontynuuje naukę, a jego dochody nie przekraczają 3089zł (z pewnymi wyjątkami, które opisane są na tej stronie). Jej wysokość wynosi odpowiednio:

  - 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1112,04 zł na każde dziecko),
  - 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2000,04 zł),
  - 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2700 zł na dziecko).

  2. Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci - jeżeli kwota podatku jest zbyt niska, aby skorzystać z pełnej wartości pierwszej ulgi, przysługuje tzw. dodatkowy zwrot. Jego odliczenia można dokonać od wskazanych w deklaracji składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

  3. Ulga dla młodych - przysługuje osobom do ukończenia 26 roku życia, których dochód został wykazany przez płatnika w informacji PIT-11 oraz te, które osiągnęły przychody z tytułu absolwenckich staży i praktyk. Szczegółowe warunki skorzystania z ulgi opisuje Ministerstwo Finansów.

  4. Ulga rehabilitacyjna - przysługuje osobie niepełnosprawnej lub takiej, która pacjenta z niepełnosprawnością ma na swoim utrzymaniu. Rekompensuje niektóre wydatki związane z zapewnieniem potrzeb takiej osoby (dokładnie wymienione są tu).
  5. Ulga na internet - można skorzystać z niej maksymalnie w dwóch kolejno następujących po sobie latach, jednak łączna wartość w całym roku podatkowym nie może przekroczyć 760 zł. Prawo do odliczenia przysługuje na podstawie dowodów, że koszty te rzeczywiście zostały podniesione (np. potwierdzenia przelewów).

  6. Ulga termomodernizacyjna - przysługuje właścicielom domów lub lokali mieszkalnych, którzy ponieśli wydatki na poczet termomodernizacji. Szczegółowa lista przedsięwzięć uprawniających do ulgi dostępna jest na tej stronie.

  7. Ulga uczniowska - przysługuje za wyszkolenie uczniów lub przygotowanie zawodowe pracowników, przyznawana jest na podstawie decyzji urzędu skarbowego.

  8. Ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej - przysługuje osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która opłacała składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do wykonywania czynności zarobkowych w tym gospodarstwie. Wydatki te należy udokumentować.

  9. Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - jeśli na nasz rachunek bankowy wpłynęły nienależne nam świadczenia, co zwiększyło nasz dochód, możemy odliczyć te wartości. Warunkiem jest zwrócenie omyłkowo pobranych środków.

  10. Ulga mieszkaniowa - dotyczy wydatków poniesionych z tytułu:

  - spłaty odsetek niektórych kredytów mieszkaniowych,
  - kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej,
  - spłaty kredytu mieszkaniowego (wraz z odsetkami) lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993,
  - nieodliczonych w poprzednich latach wydatkach z tego tytułu.

  11. Ulga z tytuły wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W zeznaniu PIT za 2021 rok odliczane wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty: 6310,80 zł, co stanowi również limit maksymalnej wysokości wpłat za ubiegły rok.

  12. Ulga od darowizny - pomniejszeniu podatku z tego tytułu podlegają:

  - wpłaty na konto działalności użytku publicznego,
  - wpłaty na cele kultu religijnego,
  - donacje krwi,
  - wpłaty na cele kształcenia zawodowego,
  - środki przekazane na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,
  - wsparcie finansowe związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19,
  - przekazany na rzecz placówek oświatowych sprzęt elektroniczny w postaci tabletów i laptopów,
  - inne darowizny uwzględnione w odrębnych ustawach.

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".