Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

  Adres:
  Plac Kopernika 1
  45-040 Opole
  Telefon:
  77 544 12 34, 77 441 34 86
  Fax:
  WWW:
  E-mail:
  marketing@muzeumpiosenki.pl

  Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to instytucja kultury, której działalność opiera się na gromadzeniu materiałów i dokumentacji związanych z polską piosenką, jak również na organizacji wystaw i imprez kulturalnych: spotkań, koncertów, recitali itp.

  Celem utworzenia Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu jest przede wszystkim trwała ochrona kulturowego dziedzictwa narodowego i zwiększenie roli polskiej piosenki w dialogu międzykulturowym, na rzecz promocji miasta i podniesienia jego atrakcyjności turystycznej. Opole jako „stolica polskiej piosenki”, z tradycjami ponad czterdziestoletniej historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, jest najlepszym miejscem do powstania instytucji zajmującej się gromadzeniem, katalogowaniem, konserwowaniem, digitalizowaniem, naukowym opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów dotyczących polskiej piosenki. Potrzeba zajęcia się dorobkiem polskich piosenek, które posiadają ogromne, nie do końca zbadane zasoby, jest przedsięwzięciem ważnym przede wszystkim, by zachować ten bogaty, cenny i interesujący materiał dla przyszłych pokoleń.

  Ostatnia aktualizacja firmy: 2011-08-18