• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1615
  • Dodano: 2019-01-24 / 10:56
  • Komentarzy: 0

  Szkoły zawodowe dostały laptopy dla SzPIK-ów

  Szkoły zawodowe dostały laptopy dla SzPIK-ów

  (OCRG)

  51 laptopów zostało przekazanych dla szkół zawodowych w regionie. Trafią one do istniejących w tych placówkach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, czyli tzw. SzPIK-ów, służących rozwijaniu współpracy między uczniami, szkołami i przedsiębiorcami.

  Laptopy wraz z oprogramowaniem zostały kupione w ramach projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" realizowanego przez podlegające samorządowi województwa: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE; lider projektu) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG; partner projektu). Koszt zakupu laptopów to nieco ponad 141 tys. zł.

  - A to zaledwie ułamek sprzętu, który w ramach projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" trafi do szkół z naszego regionu - mówi marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła. - Na doposażenie szkolnych pracowni we wszystkich placówkach biorących udział w projekcie przeznaczono 4,2 mln zł. To z pewnością pomoże lepiej przygotowywać młodych ludzi pod potrzeby pracodawców na opolskim rynku - zaznacza marszałek. I dodaje: - To także najlepszy dowód na to, że ten projekt nie tylko wyposaża młodzież w dodatkowe kompetencje, daje uczniom możliwość odbywania staży czy kursów, ale też wymiernie pomaga placówkom kształcącym tę młodzież.

  Przekazanie laptopów odbyło się 23 stycznia w opolskim urzędzie marszałkowskim i było okazją do podsumowania tego, co obecnie dzieje się w projekcie. - Prócz tego, że kupiliśmy laptopy dla szkół, organizacyjnie wsparliśmy też powstanie 37 zespołów uczniowskich w 22 opolskich szkołach zawodowych - relacjonuje dyrektor OCRG Roland Wrzeciono. - Potem dla zaangażowanych w te zespołu uczniów i nauczycieli odbyły się szkolenia z ekspertami z metodologii lean, która budzi w ostatnich latach ogromne zainteresowanie firm. Teraz zespoły te rozpoczynają pracę nad rozwiązywaniem konkretnych, zadanych im przez firmy problemów. Najlepsze pomysły nagrodzimy w kwietniu. Ale mamy nadzieję, że tym, co przede wszystkim wyniosą z pracy w tych zespołach młodzi ludzie, jest doświadczenie współpracy z firmą i zastosowania wiedzy w praktyce.

  OCRG organizuje też wizyty w firmach z regionu czy wyjazdy do innowacyjnych firm i parków naukowo-technologicznych w kraju. - Dwa pierwsze takie wyjazdy odbędą się w styczniu i luty - zapowiada dyrektor Roland Wrzeciono. I dodaje: - Tak kierunkujemy nasze działania, by dawały uczniom możliwość poznania potencjalnych pracodawców i miejsc pracy w regionie, zdobycia odpowiednich kwalifikacji i sprawdzenie, czy dany rodzaj pracy jest dla nich interesujący.

  Pełną parą realizowane są też zadanie, jakie w ramach projektu wykonuje jego lider: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. - Na 5 tysięcy zaplanowanych w projekcie staży do końca 2018 roku zrealizowano już 474. Obecnie odbywa je 350 uczniów, a kwota wypłaconych już stypendiów stażowych to ponad 470 tysięcy złotych - podaje dyrektor RZPWE Lesław Tomczak. - Mamy też, co szczególnie bardzo nas cieszy, mocny sygnał od pracodawców, z którymi współpracujemy, że takie zorganizowane działanie dotyczące stażystów są dla nich korzystne.

  Pomocna dla uczniów odbywających staże jest natomiast uruchomiona przez RZPWE w ramach projektu aplikacja, w której młodzi ludzie mają pełną informację o swoim stażu, opiekunach i firmie, w której staż odbywają. - Każdy uczeń ma w tej aplikacji swój profil i swoją ścieżkę działań. Dzięki temu wie, co w danej chwili powinien robić - wyjaśnia dyrektor Lesław Tomczak.
  RZPWE wspiera też na bieżąco działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery np. poprzez łączenie ich z pracodawcami; organizuje seminaria i indywidualne konsultacje dla uczniów służące planowaniu kariery i, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i samorządów, przygotowuje działania służące doposażeniu szkolnych pracowni.

  - Nasi uczniowie bardzo chętnie przystępują do różnych działań związanych z nauką zawodu. Szczególnie są to uczniowie, którzy kształcą się w nowym zawodzie, eksperymencie pedagogicznym, jakim jest technik aranżacji wnętrz. Wielu z nich odbyło już miesięczne staże zawodowe organizowane właśnie w ramach projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy". Dodatkowo uczestniczą też w zajęciach organizowanych w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery - mówi dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu Violetta Szczepkowska.

  - Szkolny Punkt Informacji i Kariery u nas w szkole funkcjonuje bardzo dobrze. Nasza młodzież ma dostęp do doradców zawodowych, możemy poszerzyć ofertę kształcenia. Świadczymy też usługi z zakresu doradztwa zawodowego młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, właśnie dzięki Szkolnym Punktom Informacji i Kariery - dodaje Łukasz Denys, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu.

  Trzecia edycja projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" rozpoczęła się w sierpniu 2018 r. Biorą w niej udział 53 szkoły zawodowe i techniczne z regionu. Wartość projektu to 36,9 mln zł. Z tej kwoty np. na modernizację ponad 50 pracowni warsztatowych w opolskich szkołach przeznaczono ponad 4 mln zł; na sfinansowanie specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 tys. uczniów ponad 4,3 mln zł; na 5 tys. praktyk i staży - 14,5 mln zł; a na stypendia dla najlepszych uczniów - 5 mln zł.

  Poza tym w ramach projektu wspierane i realizowane będą np. kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych; studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych; pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, np. w laboratorium RZPWE czy w ramach wyjazdów na targi branżowe; realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy np. z firmami; wizyty uczniów w firmach; itp. Planowane jest też powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, i warsztaty dla doradców zawodowych czy studia podyplomowe nadające uprawnie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wśród ponad 50 zespołów szkół kształcenia zawodowego, które biorą udział w projekcie, jest 6 zespołów szkół specjalnych.

  W dwóch ostatnich unijnych perspektywach finansowych (2007-2013 i 2014-2020) na rozwój kształcenia zawodowego w woj. opolskim przeznaczono łącznie ponad 234 mln zł. 

  reklama

  Więcej zdjęć

  24opole.pl
  24opole.pl
  24opole.pl
  24opole.pl

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".