• 14
 
Rzetelność informacji o imprezach gwarantują poszczególne lokale.
Rozrywka

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

zaprasza na:

"Nie tylko Kresowa Atlantyda" - wystawa zdjęć i plakatów ze spotkań autorskich z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją

20

lutego

2019

ŚRODA

Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole
77 40 66 430
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Ceny biletów

wstęp:

wstęp wolny

Start imprezy

start imprezy:

00:00

Rezerwacje

rezerwacje:

"Nie tylko Kresowa Atlantyda" - wystawa zdjęć i plakatów ze spotkań autorskich z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją

Galeria "Schody"
ul. Piastowska 18

(ekspozycja do 28 lutego)

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja

- historyk, biografista, historyk sztuki, eseista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego (4 kadencje), jego budowniczy, senator RP kadencji V, miłośnik i renowator zabytków, laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wielokrotnie), "Gloria Artis" (Ministerstwa Kultury), tygodnika "Polityka", "Przeglądu Wschodniego", "Życia Literackiego", "Pro Memoria" (Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), londyńskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego, Nagrody KLIO oraz Nagrody Kulturalnej Śląska 2017 (Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska). Członek Związku Literatów Polskich. Ma w swoim dorobku setki artykułów, ponad trzydzieści pięć książek i ponad 30 filmów historycznych.


Jest wybitnym znawcą dziejów Kresów Wschodnich, czego dobitnie dowiódł książkami bestsellerami: "Cmentarz Łyczakowski we Lwowie" (4 wydania, ponad 300 tysięcy egzemplarzy), "Panteon Orląt Lwowskich", "Twierdze kresowe Rzeczypospolitej", "Kresowe trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław", "Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych" (dwanaście tomów). Autor obszernej monografii o Uniwersytecie Opolskim, swojej uczelni, pt. "Alma Mater Opoliensis. Ludzie - fakty - wydarzenia".


Recenzent w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i doktorskich, promotor 12 doktoratów. Twórca Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu, na którym dzięki swojej konsekwencji i determinacji doprowadził do pełnej renowacji klasztoru dominikańskiego (obecnie głównego budynku Uniwersytetu Opolskiego), uratował 18 pomników barokowych i neogotyckich oraz był i jest inicjatorem i konsekwentnym realizatorem pomników wybitnych twórców polskiej piosenki (m.in. Osieckiej, Młynarskiego, Kofty, Przybory), które obecnie zdobią Wzgórze Uniwersyteckie. Od 25 lat modernizuje dworek w Pępicach, który pragnie w przyszłości zamienić na muzeum.