• 0
0
 

R&M Centrum Szkolenia Zawodowego

Adres:
Opolska 75
47-300 Krapkowice
Telefon:
774481091
Fax:
WWW:
E-mail:
biuro@csz.com.pl

-Kształcenie zawodowe młodzieży oraz stwarzanie dobrych warunków w tym zakresie
-Dokształcanie zawodowe dorosłych
-Przekwalifikowanie zawodowe bezrobotnych i poszukujących pracę w innych zawodach aniżeli wyuczony
-Zapewnienie możliwości pozyskania pracy w przedsiębiorstwach

Więcej na stronie internetowej:
www.csz.com.pl

Ostatnia aktualizacja firmy: 2013-04-15