R&M Centrum Szkolenia Zawodowego

  Adres:
  Opolska 75
  47-300 Krapkowice
  Telefon:
  774481091
  Fax:
  WWW:
  E-mail:
  biuro@csz.com.pl

  -Kształcenie zawodowe młodzieży oraz stwarzanie dobrych warunków w tym zakresie
  -Dokształcanie zawodowe dorosłych
  -Przekwalifikowanie zawodowe bezrobotnych i poszukujących pracę w innych zawodach aniżeli wyuczony
  -Zapewnienie możliwości pozyskania pracy w przedsiębiorstwach

  Więcej na stronie internetowej:
  www.csz.com.pl

  Ostatnia aktualizacja firmy: 2013-04-15