• 0
 
Rozrywka
Rzetelno¶ć informacji o imprezach gwarantuj± poszczególne lokale.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

Minorytów 4

  • telefon: 77 454 80 30
  • email: sekretariat@mbp.opole.pl
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest instytucj± kultury podległ± samorz±dowi i realizuje okre¶lone statutem zadania polegaj±ce na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczno¶ci lokalnej.

Na terenie miasta działa 18 placówek bibliotecznych, w których zgromadzono 310 663 woluminów, ponad 10 406 multimediów. W 2014 roku odwiedziło nas 461 616 osób, spo¶ród których zarejestrowano ponad 35 559 użytkowników, którzy wypożyczyli 648 709 jednostek zbiorów. Odwiedzaj±cym nasze placówki udzielono ponad 163 190 informacji.

Biblioteka stara się umacniać i inspirować zainteresowania czytelnicze oraz promować uznanie dla literatury i sztuk pięknych poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami ¶rodowiska literackiego i naukowego, artystycznego i organizowanie wystaw, konkursów, zabaw literackich itp. Udostępnianie zbiorów we wszystkich placówkach odbywa się zgodnie z Regulaminem dla korzystaj±cych ze zbiorów MBP w Opolu.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

styl

muzyki

Brak informacji.

godziny

otwarcia

Brak informacji.

próg

wiekowy

Brak informacji.

telefoniczna

rezerwacja

Brak informacji.